• TT_5 năm_2 (2)
  • TT_5 năm_3
  • Tập thể_05 năm_1
  • 2014_2
  • 2013_Tổng kết năm học
Đón tiếp đoàn cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Khon Kaen Thái Lan

Ngày 11/8/2014, đoàn cán bộ, giảng viên của Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Khon Kaen Thái Lan đã đến thăm, tìm hiểu và làm việc với Trung tâm.

Đón tiếp đoàn có ông Ngô Quang Huy, Giám đốc Trung tâm cùng Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Dũng, trưởng các phòng chức năng, bộ môn trực thuộc.

Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2013-2014

Ngày 24/6/2014, Công đoàn Trung tâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2013-2014.  BCH Công đoàn đã có báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn trong năm, các công đoàn viên đã có các đánh giá, góp ý cho các hoạt động của BCH Công đoàn.

Hội nghị Cán bộ viên chức đánh giá nhiệm kỳ công tác 2009-2014 các Phó Giám đốc Trung tâm

Thực hiện Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), tiếp theo Quy trình nhân sự đánh giá nhiệm kỳ công tác và bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (Trung tâm), ngày 18/6/2014, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức để thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo tự đánh giá của 02 Phó Giám đốc Trung tâm nhiệm kỳ 2009–2014: Nguyễn Quốc Dũng và

Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ Quy định về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 02/7/2008 của Giám đốc ĐHQGHN; Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, ngày 09/6/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 1899/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm lại ông Ngô Quang Huy, thạc sĩ, giảng viên chính