• Bóng rổ sinh viên lần thứ nhất 2017
  • Giải Bóng bàn HN 2017
  • Kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam
  • Khai mạc Giải Bóng đá Công đoàn ĐHQGHN 2017
  • Đại hội Đoàn lần thứ IV
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Ngày 06/7/2017 tại Trung tâm, Hội đồng Khoa học nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài NCKH của các tác giả: Lê Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Huyền.

Đến dự buổi họp có các thành viên Hội đồng, là các giảng viên trongTrung tâm. Trung tâm cũng mời PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương đến từ Viện Khoa học Thể dục Thể thao, phản biện cho các đề tài.

Các đơn vị thuộc Trung tâm tổng kết năm học 2016-2017

Thực hiện Hướng dẫn của ĐHQGHN và theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong Trung tâm, theo Lịch công tác trong tháng 6/2017, c&aacut

Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân Tổng kết năm học 2016-2017

Thực hiện Chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm và Văn bản số 115/HD-GDTC&TT ngày 31/5/2017 của Trung tâm về việc Hướng dẫn Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2016-2017, sáng ngày 9/6/2017, Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân đã tổ chức Tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017.

Hội thảo khoa học Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân

Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2017 tại phòng Hội thảo Trung tâm, Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân đã tổ chức Hội thảo khoa học năm 2017. Kể từ khi thành lập cho đến  nay, đây là hội thảo khoa học cấp bộ môn lần đầu tiên được tổ chức.