• Hướng tới Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ II (Nhiệm kỳ 2015-2020)
  • Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015
  • TT_5 năm_2 (2)
  • TT_5 năm_3
  • Tập thể_05 năm_1
Lễ chia tay nhà giáo, Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Dũng về nghỉ hưu theo chế độ

Ngày 01 tháng 6 năm 2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay nhà giáo, Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Dũng về nghỉ hưu theo chế độ.

Hội nghị Điển hình tiên tiến Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao giai đoạn 2010-2015

Thực hiện Hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội tại các văn bản Văn bản số 4441/HD-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 và 1100/HD-ĐHQGHN ngày 30/3/2015 về việc Hướng dẫn Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ngày 22 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

Đại hội Chi bộ lần thứ II Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Sáng ngày 16/5/2015, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Ngày 08/5/2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.