• Hướng tới Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ II (Nhiệm kỳ 2015-2020)
  • Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015
  • TT_5 năm_2 (2)
  • TT_5 năm_3
  • Tập thể_05 năm_1
Hội nghị Công chức viên chức và Tổng kết năm học 2014-2015

Sáng ngày 27/8/2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội nghị Công chức viên chức và Tổng kết năm học 2014-2015. Đến dự chỉ đạo Hội nghị của Trung tâm có PGS.TS. Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các đồng chí là đại diện lãnh đạo Công đoàn ĐHQGHN, Văn phòng và các ban chức năng của ĐHQGHN cùng toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm.

Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng năm 2015

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng năm 2015 từ ngày 11 đến 13 tháng 8 năm 2015 tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hội nghị được tổ chức thường niên để nhìn lại 01 năm học, xem xét và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học và góp ý cho dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học mới.

Thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng

Theo truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các anh hùng, thương binh, liệt sỹ đã ngã xuống bảo vệ non sông đất nước và độc lập dân tộc; Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ Việt Nam, ngày 27/7/2015, Ban Giám đốc cùng BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, các đ/c trưởng, phó các phòng chức năng, bộ m&oci

Hội nghị Tổng kết công tác - hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015

Sáng ngày 07/7/2015, Công đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015. Tới dự Hội nghị có đồng chí Phó bí thư Chi bộ Trung tâm Nguyễn Ngọc Minh cùng toàn thể các đồng chí Công đoàn viên trong Trung tâm.